ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน