ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน