ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าโมง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
12 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน