ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
18 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
19 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
20 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน