ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านประหูต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 17  
18 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคำบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองยู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองทัพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน