ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน