ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน