ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน