ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.90 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.70 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน