ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
17 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
18 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน