ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
13 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
14 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน