ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
18 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน