ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 8  
12 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
14 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน