ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่าพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
27 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
28 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน