ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขอนแป้น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
12 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
13 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน