ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 8  
13 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าโมง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านโนนสนาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
21 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
22 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านแสนถาวร สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 43 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 41 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน