ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาส่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสนาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.25 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73.25 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน