ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านซำงู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 14  
19 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 14  
20 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
21 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
22 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน