ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.18 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 53.73 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 51.47 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 48.90 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 45 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 35.20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 34.40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
17 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
18 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
19 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
20 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
21 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
22 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
23 โรงเรียนบ้านแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
24 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
25 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
26 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  
27 โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน