ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านคำสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน