ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71.76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62.84 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 56.66 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50.42 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 49.63 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 44.67 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 44.13 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 43.46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 43.36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 41.42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
15 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน