ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห่องคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านอุดมสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
17 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน