ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านขอนแป้น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน