ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
17 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน