ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 38 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 35 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน