ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซำงู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 39 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 36 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 27 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 25 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 25 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 19 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 19 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 19 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 17 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 16 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 15 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 12 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 10 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 10 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน