ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห่องคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านซำงู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน