ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านซำงู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน