ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน