ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน