ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
12 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
13 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
14 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน