ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
7 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน