ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65.60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65.60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62.40 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
11 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
12 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
13 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน