งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์เรียน  ตัวแทน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกโรงเรียน ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน,ครูผู้ฝึกสอน ในทุกกิจกรรม หากพบเห็นรายชื่อที่ไม่ถูกต้อง ให้รีบดำเนินการแจ้งไปยังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ (ศน.สมาพร วงษ์ศรีแก้ว) หรือตามช่องทางตามหนังสือสั่งการของ สพป.อด. 1 ด้านล่างนี้ ภายใน 3 พ.ย. 60
หนังสือสังการ สพป.อด.1
แบบขอแก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียน
แบบขอแก้ไข/เปลียนตัวครูผู้ฝึกสอน
ประกาศ สพฐ. เกณฑ์การเปลี่ยนตัว
  แจ้งติดตามความเคลื่อนไหว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 18:44 น.
  แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตร
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 06:25 น.
  ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา  2560
คลิกตราสัญลักษณ์
ผลการประกวด
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10:17 น.
  ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สพป.อด.๑
ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 20:00 น.
  ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติ ให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ  คลิกที่นี่)
วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08:34 น.
  ประกาศ
ติดตามการอัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ได้ที่เว็บไซต์ส่วนกลาง คลิกที่นี่
วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 07:57 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 269
จำนวนทีม 2,618
จำนวนนักเรียน 6,106
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,063
จำนวนกรรมการ 1,295
ครู+นักเรียน 10,169
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,464
ประกาศผลแล้ว 253/253 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 35
เมื่อวาน 645
สัปดาห์นี้ 6,130
สัปดาห์ที่แล้ว 48,540
เดือนนี้ 104,974
เดือนที่แล้ว 61,181
ปีนี้ 167,370
ทั้งหมด 167,370