สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 60 124 86
2 002 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 31 94 56
3 003 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 39 101 53
4 004 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 27 74 42
5 005 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 62 44
6 006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40 114 67
7 007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 39 74 51
8 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 32 53 43
9 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 36 102 60
10 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 58 119 86
11 011 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 12 34 19
12 012 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 13 28 18
13 013 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 11 26 16
รวม 432 1005 641
1646

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]