กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
นักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560
........................................
วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560              เปิดให้ลงทะเบียน และรับสมัครกรรมการตัดสิน
วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560            เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูล ครู นักเรียน
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2560                     พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560                 จัดการแข่งขันระดับภาค
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป        พิมพ์เกียรติบัตร

การเข้าลงทะเบียนการแข่งขัน ใชั username และ password
ติดต่อขอรับได้จากผู้ประสานงานตามเบอร์โทรด้านล่าง

ติดต่อ สอบถาม ผู้ประสานงาน
084-3931658 ครูชุติพร, 083-4588383 ครูเกษ, 080-0414029 ครูกัณณ์วัตร,
085-7457955 ครูจักรกริช, 089-4165059 ครูวิไลวรรณ, 088-0694415 ครูภิญโญ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 16:20 น.