สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 59 125 91
2 002 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 31 94 56
3 003 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 38 100 52
4 004 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 27 76 42
5 005 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 62 44
6 006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40 114 69
7 007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 39 74 53
8 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 32 53 43
9 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 37 104 66
10 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 58 120 86
11 011 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 12 34 19
12 012 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 12 25 17
13 013 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 11 26 16
รวม 430 1007 654
1661

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]