ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 0 0 34
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 16 11 10 37
3 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 15 10 5 30
4 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 12 9 3 24
5 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 11 9 6 26
6 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 8 8 6 22
7 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 8 3 0 11
8 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 8 2 2 12
9 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 6 12 8 26
10 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 6 9 11 26
11 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5 3 8 16
12 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 4 6 10 20
13 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 2 7 2 11
รวม 135 89 71 295

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]