กำหนดกิจกรรม ระดับภาค

ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560
........................................
วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมแข่งขัน หมายเหตุ
วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 - เปิดให้ลงทะเบียน
​- รับสมัครกรรมการตัดสิน
 
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2560  - เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูล ครู นักเรียน  
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ  
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จัดการแข่งขันระดับภาค  
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป พิมพ์เกียรติบัตร   ติดต่อ สอบถาม ผู้ประสานงาน
​โรงเรียนบกพร่องทางการได้ยิน,โรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ติดต่อ
      1. 084-3931658 ครูชุติพร
​      2. 083-4588383 ครูเกษ
​      3. 080-0414029 ครูกัณณ์วัตร
​      4.
085-7457955 ครูจักรกริช
โรงเรียนบกพร่องทางร่างกาย, โรงเรียนบกพร่องทางการเห็น ติดต่อ
​     1. 089-4165059 ครูวิไลวรรณ
​     2. 088-0694415 ครูภิญโญ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 16:20 น.