งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.23)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน/ผู้ดูแลระบบ  กลุ่มโรงเรียนโซนคัดเลือกที่ 1 
(คลิกที่รูปเพื่อดูไฟล์ขนาดจริง)แจ้งกิจกรรมภาษาต่างประเทศ 
1. การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-3 และ ม.4-6
2. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-3 และ ม.4-6
3. การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3 และ ม.4-6
โรงเรียนไม่ต้องลงทะเบียน เพราะเขตได้จัดการแข่งขัน และได้ประกาศตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคแล้วค่ะ
  กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
          - ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  7-9 พฤศจิกายน  2560
          - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่  17-19  ธ.ค. 2560
          - ระดับชาติ จัดที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
     แบ่งเป็น 3 โซน จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนแต่ละโซน ผู้ชนะเลิศแต่ละโซนจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น 
โซนคัดเลือกที่ 1  มีจำนวนโรงเรียน  22 โรงเรียน  ประกอบด้วย
     - สังกัด รร.มัธยมศึกษาสังกัด สพม.23 จำนวน 14 โรงเรียน 
     - สังกัด สพป.สน.1 จำนวน 1 โรงเรียน(ขยายโอกาส) 
     - สังกัด สพป.สน.1 เอกชน  จำนวน 4 โรงเรียน
     - สังกัด อปท.สน.  จำนวน 2 โรงเรียน
     - สังกัด เทศบาลนครสกลนคร  จำนวน 1 โรงเรียน

กำหนดวันและสถานที่จัดการแข่งขัน 
     - กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่  7-9  พฤศจิกายน  2560 
     - สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม/กิจกรรมนักเรียนเฉพาะความพิการ
     - สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     - สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  ภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  สุขศึกษาและพลศึกษา
 
รายชื่อโรงเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  โซนคัดเลือกที่  1
           
ที่ โรงเรียน สังกัด ระดับการแข่งขัน ผู้ประสาน/จนท.ระบบ เบอร์โทร
1 สกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นางเกษร  หนุยจันทึก 081-2360891
2 สกลนครพัฒนศึกษา สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย ส.อ.อุทัย  มุ่งกั้นกลาง  
3 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นายอุดมเดช  ไชยวงศ์คต  
4 เฉลิมพระเกียรติฯ สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย ดร.วชิราวุธ  ปานพรม  
5 ดงมะไฟวิทยา สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นายครรชิต  พลไชย  
6 ท่าแร่ศึกษา สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นายวรพิศ  อินธิราช  
7 กุสุมาลย์วิทยาคม สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย น.ส.สุมณา  อุดม  
8 โพธิแสนวิทยา สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นางเสาวรัตน์  ไชยต้นเทือก  
9 เต่างอยพัฒนศึกษา สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นางสุพราว  หาญมนตรี  
10 ร่มเกล้า สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นายพิเชษฐ์ หาญมนตรี  
11 ด่านม่วงคำพิทยาคม สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นางสมดี  ฝูงพิลา  
12 คำเพิ่มพิทยา สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นายนิกร  โสรินทร์  
13 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นางวราภรณ์  ศรีกะรัตน์  
14 โพนพิทยาคม สพม.เขต 23 ม.ต้น/ม.ปลาย นายยุทธณา  อาจหาญ  
15 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ5 สพป.สน. เขต 1 ม.ปลาย(ขยายโอกาส) น.ส.ปิยวรรณ  ศิริสวัสดิ์  
16 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป.สน. เขต 1 ม.ต้น/ม.ปลาย (เอกชน) นายคงศักดิ์  ทองอันตัง  
17 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป.สน. เขต 1 ม.ต้น (เอกชน) นางประภาพร  ศรีหารักษา  
18 นิรมลวิทยา สพป.สน. เขต 1 ม.ต้น (เอกชน) นางจิรธิดา หน่อแก้ว  
19 ศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ สพป.สน. เขต 1 ม.ต้น/ม.ปลาย (เอกชน)    
20 สกลทวาปี อบจ.สน. ม.ต้น/ม.ปลาย (อปท.) นางพิกุลทอง  กุลชาติ  
21 ร่มไทรวิทยา อบจ.สน. ม.ต้น/ม.ปลาย (อปท.)    
22 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 เทศบาลนครสกลนคร ม.ต้น/ม.ปลาย (เทศบาล) นางสุวพัชร  อุปพงศ์  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 22
จำนวนทีม 1,217
จำนวนนักเรียน 2,747
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,830
จำนวนกรรมการ 941
ครู+นักเรียน 4,577
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,518
ประกาศผลแล้ว 214/242 (88.43%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 6
เดือนนี้ 8
เดือนที่แล้ว 25
ปีนี้ 77
ทั้งหมด 144,416