งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง  เปิดระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
              เข้าระบบเพื่อ ดาวน์โหลด 
  ขอความอนุเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
                   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

  แจ้ง รายชื่อผู้รับผิดชอบรายการประกวดแข่งขันและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อประสานงาน
       ดาวน์โหลด

  แจ้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตัว เพิ่ม แก้ไข รายชื่อครู นักเรียน กรรมการ
กรณีแก้ไขในระบบไม่ทัน หรือมีความผิดพลาดจากการโอนข้อมูลจากศูนย์เครือข่าย
   1. ประสานศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเพื่อวินิจฉัย
   2. จัดทำหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง
   3. นำหนังสือรับรอง หลักฐานยืนยัน แบบ DOC 5 ไปมอบให้คณะกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน
   4. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันแนบเอกสารทั้งหมด นำส่งให้คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขัน
   5. คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันแก้ไขข้อมูล
   6. ครูผู้ฝึกสอนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์  และรีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบโดยเร็วเพื่อทำการแก้ไข
                          ตัวอย่างหนังสือรับรอง 
                          แบบ DOC 5
 
แจ้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันเข้าร่วมประชุม (Update 6 ต.ค.60)
1หนังสือแจ้งประชุม
2การศึกษาปฐมวัย
3ภาษาไทย
4คณิตศาสตร์
5วิทยาศาสตร์
6นักบินน้อย
7ภาษาต่างประเทศ
8สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร
9สุขศึกษา พลศึกษา
10การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11สาระศิลปะ
12พัฒนาผู้เรียน
13ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
14การศึกษาพิเศษ
15กรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขัน
  กำหนดกิจกรรมระดับเขตพื้นที่
กำหนดกิจกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
"เลิศลำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลา พัฒนาสู่สากล"​

27 กันยายน  2560                     ทุกศูนย์เครือข่ายโอนข้อมูลเข้าระดับเขตพื้นที่
29 กันยายน - 2 ตุลาคม  2560      เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
3 - 4  ตุลาคม   2560                 อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
5 - 8  ตุลาคม   2560                พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
9 -11 ตุลาคม  2560                 จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
 
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:25 น.
กิจกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐​
6 พฤศจิกายน 2560        กำหนดสถานที่แข่งขัน
1 ธันวาคม  2560            ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
3-5 ธันวาคม 2560         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
6-7 ธันวาคม  2560        อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
8 ธันวาคม 2560             พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
20-22 ธันวาคม  2560     จัดการแข่งขันระดับภาค
  หนังสือราชการจากเว็บไซต์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560  |หนังสือราชการ |แบบส่งรายชื่อ Excel|
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา  2560
​  
 คลิกตราสัญลักษณ์
   
การประกวด
- ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค และระดับชาติ(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)
  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ
สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 361
จำนวนทีม 2,537
จำนวนนักเรียน 6,174
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,976
จำนวนกรรมการ 1,284
ครู+นักเรียน 10,150
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,434
ประกาศผลแล้ว 243/243 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 18
เมื่อวาน 23
สัปดาห์นี้ 41
สัปดาห์ที่แล้ว 151
เดือนนี้ 192
เดือนที่แล้ว 2,110
ปีนี้ 9,957
ทั้งหมด 302,190